Regler & vilkår – Ambassadører

Varighed:
◦ Samarbejde mellem ambassadør og virksomhed begynder, når aftalen er godkendt af virksomheden.
◦ Samarbejdet er som udgangspunkt tidsubegrænset, men vi forbeholder os retten til at stoppe samarbejdet,
hvis ikke ambassadøren overholder sine forpligtelser o.lign.

Forpligtelser:
◦ På ambassadørens opslag på b.la. Instagram, blog, Facebook m.fl. skal det tydeligt fremgå,
at der er tale om et sponsoreret/reklame/GAW opslag. Dette gøres ved, at man i starten af sit opslag indsætter følgende hashtags (#): “annonce” eller “reklame” eller “gaw” – samt “tagge/hashtagge” (@) krealaden i teksten,
som ambassadøren skriver til opslaget.
◦ Ambassadøren giver samtykke til, at KreaLaden må kontakte ambassadøren pr. mail, med henblik på tilbud/GAW eller andet som findes relevant for ambassadøren.
◦ Ambassadøren er forpligtet til, at dele opslag med et eller flere af vores produkter.
◦ Ambassadøren er forpligtet til, at lave mindst 3 opslag om måneden.
◦ Ambassadøren er forpligtet til at have sin Instagram profil åben (offentlig profil).
◦ Det er ambassadørens eget ansvar at oplyse eventuelle indtægter i form af kontant afregning, værdi af gaver eller øvrige til SKAT*1.

Immaterielle Rettigheder:
Ambassadøren giver KreaLaden lov til at benytte sig af ambassadørens billeder, der er taget i forbindelse med samarbejdet, således at disse kan blive benyttet til PR-formål og markedsføring af KreaLaden.

Ansvarsfraskrivelse:
I henfør til *1, er det ambassadørens ansvar alene, at oplyse om afregning til SKAT.
KreaLaden kan derfor IKKE gøres ansvarlig, såfremt en ambassadør ikke foretager korrekt indberetning.
KreaLaden er ikke ansvarlig for, hvorledes en ambassadør overholder gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven. KreaLaden står dog selvfølgelig til rådighed i forbindelse med vejledning herom.

Konsekvenser ved misligholdelse:
KreaLaden forbeholder sig retten til at opsige samarbejdet med en ambassadør, hvor det forefindes, at ambassadøren misbruger KreaLaden’s navn eller deler billeder som ikke er ambassadørens egne.
KreaLaden kan i alle tilfælde, hvor regler og vilkår ikke overholdes, ophøre samarbejdet øjeblikkeligt.

Opsigelse af samarbejdet:
Skulle en ambassadør ønske at opsige aftalen, så skal dette foregå ved skriftlig udmelding, direkte til KreaLaden.
KreaLaden foretager månedligt kontrol, for at sikre, at de ambassadører der er i systemet lever op til kravene.
Såfremt en ambassadør ikke længere findes at matche vores brand, så forbeholder KreaLaden sig retten til at opsige aftalen.
Eventuel opsigelse indtræder ved udgangen af indeværende måned, med mindre der er tale om misligholdelse.